INICI

 

 

LLEGEIX AQUEST TEXT EN VEU ALTA

El trasplantament pulmonar és necessari en els malalts que per diverses causes com ara la malaltia pulmonar obstructiva crònica o l’emfisema o la bronquitis crònica o la fibrosi pulmonar o la bronquièctasi o la fibrosi quística o les alteracions vasculars que provoquen hipertensió en les artèries pulmonars o les malalties cardíaques congènites que produeixen hipertensió arterial pulmonar o les malalties d’origen ambiental o laboral poden causar una insuficiència respiratòria irreversible perquè quan està molt avançada i no hi ha cap tractament alternatiu es pot realitzar un trasplantament sempre que el pacient pugui suportar-lo però hi ha una sèrie de mesures de prevenció que poden contribuir a evitar o retardar l’aparició de la malaltia com ara evitar el consum de tabac ja que és la causa més important de la malaltia pulmonar progressiva que arriba a la insuficiència respiratòria crònica i a més a més és el causant del càncer de pulmó que podríem evitar no consumint drogues que puguin afectar el pulmó i afavorir les infeccions i per descomptat mai no s'han de consumir fàrmacs sense prescripció mèdica especialment en el cas d’anorexígens i anabolitzants. Respira. Així se sent un pulmó malalt. Ara pots ajudar. Amb Aire. Respira. Tu que pots.